SOIZ News

INNOWACYJNA SZKOŁA ZOWODOWA

 

studium logo

W roku szkolnym 2015/2016 SOIZ bierze udział w konkursie "Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”. To konkurs, organizowany przez Studium Prawa Europejskiego, skierowany do szkól zawodowych w celu zwiększenie aktywności w kierunku dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy.Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 21 września 2015 r. do 21 marca 2016 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy”.

W ramach konkursu szkoła musi zrealizować następujące zadania:

1.Zorganizowanie w szkole spotkania lub cyklu spotkań z lokalnymi pracodawcami –Czego od nas oczekuje rynek pracy i jak sprostać tym wymaganiom?
2.Przeprowadzenie we wszystkich klasach sondażu na temat:Jakie predyspozycje i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców, którego efektem będą wykonane plakaty i/lub prace publicystyczne.
3. Przeprowadzenie w szkole konkursu, podczas którego uczniowie będą mieli możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami zawodowymi.
4.Spotkanie z doradcą zawodowym na temat kompetencji personalno-społecznych przydatnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy.
5.Jakie możliwości zatrudnienia mam po skończeniu szkoły?– dokonanie rozeznania rynku pracy poprzez przeprowadzenie analizy ofert pracy w okolicznych Urzędach Pracy, w Internecie i ogłoszeń w lokalnej prasie.
6.Zorganizowanie wycieczki o tematyce zawodowej do okolicznych zakładów pracy.
7.Przeprowadzenie szkolnego konkursu, którego motywem przewodnim będzie:Moja wymarzona praca. Forma do wyboru: praca plastyczna, literacka lub publicystyczna.
8.Zorganizowanie w szkole Dnia Kształcenia Zawodowego z udziałem zaproszonych uczniów z okolicznych gimnazjów, podczas którego uczniowie szkoły zaprezentują swoje umiejętności zawodowe.
9.Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów, podczas którego szkoła zaprezentuje podjęte działania w celu dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy.

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...