O Szkole

zakładka 2022 SOIZ 01 01

Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie jest pierwszą szkołą społeczną niepubliczna prowadzącą edukację na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej na terenie powiatu cieszyńskiego od 1992 roku.

Głównym założeniem organu prowadzącego szkołę – Cieszyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego było i jest stworzenie optymalnych warunków edukacji uczniom podejmującym naukę w naszej szkole. Szkoła nasza jest szansą dla uczniów zdolnych, ambitnych, a także nieśmiałych, którzy w klasach o niewielkiej liczbie uczniów  mogą otrzymać odpowiednie wsparcie.

W okresie funkcjonowania szkoły można zaobserwować wyraźną zmianę struktury kształcenia. Szkoła Organizacji i Zarządzania w pierwszych latach prowadziła edukację dla młodzieży i to na kierunkach ekonomiczno-handlowych. W trakcie swojej działalności edukacyjnej szkoła wprowadzała nowe typy szkół m. in. tj.: szkoły dla dorosłych; licea ogólnokształcące i technika uzupełniające, czy szkoły policealne o różnych kierunkach.

SOIZ uzupełnia  i poszerza ofertę szkół państwowych działających na terenie powiatu cieszyńskiego. Jesteśmy jedyna szkołą kształcącą na kierunkach medycznych, a  od 2012 roku w Publicznym Studium Medycznym kształcimy bezpłatnie. Oferta kształcenia jest bardzo duża.

Indywidualizacja procesu nauczania oraz bezpieczna szkoła to główne cele i zadania szkoły. Szkoła Organizacji i Zarządzania jako jedyna szkoła na terenie powiatu cieszyńskiego, która otrzymała certyfikat „INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA NA RYNKU PRACY”.

W SOIZ już od wielu lat realizowane są projekty unijne, aktualnie są to projekty  Erasmus+.  W ramach Akcji 1 prawie wszyscy uczniowie technikum wyjeżdżają na praktyki zagraniczne do Rimini oraz Londynu. W ramach Akcji 2 Erasmus + uczniowie SOIZ wraz ze szkołami partnerskimi z Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Grecji realizują projekt „Strażnicy Europy”. Dodatkowo uczniowie SOIZ rozwijają swoje kompetencje zawodowe i predyspozycje osobowościowe uczestnicząc w projektach edukacyjnych tj.  Szkolne Miniprzedsiębiorstwa. W 2016 roku uczniowie SOIZ prowadząc szkolną firmę PINAZING zwyciężyli i zdobyli Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiebiorstwo w Warszawie, a następnie reprezentowali polskie szkoły w europejskim finale w  Berlinie.

Uczniowie SOIZ już od 19 lat organizują AKCJĘ CHARYTATYWNĄ STRUMIEŃ wspierając podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Strumieniu. Szkolne kółko teatralne  co roku zaprasza chłopców ze Strumienia do bajkowego świata. W tym roku  przygotowało bajkę „Księżniczka na ziarnku grochu”. Jak co roku organizujemy również zbiórkę darów dla dzieci.   Jesteśmy spostrzegani jako „mała szkoła z wielkim sercem”, gotową pomagać potrzebującym.

 Należy również zwrócić uwagę, że uczniowie SOIZ z sukcesem przystępują do egzaminów zewnętrznych. Biorą udział w konkursach i olimpiadach zdobywając wysokie punktowane miejsca.

SOIZ to szkoła kameralna w której panuje przyjazna atmosfera. Atutem jest to, że wszyscy dobrze się znają: uczniowie i nauczyciele. Oznacza to m. in. że w sytuacjach trudnych jesteśmy w stanie szybko reagować i pochylić się nad każdym problemem.

Kadra pedagogiczna szkoły to nie tylko nauczyciele z doskonałym przygotowaniem pedagogicznym i dużym doświadczeniem, ale także ludzie zaangażowani i oddani swojej pracy.

30 lat funkcjonowania Szkoły Organizacji i Zarządzania  pokazało, że szkoła spełnia oczekiwania społeczeństwa, reaguje na potrzeby rynku pracy i pracodawców  ciągle wprowadzając nowe kierunki kształcenia.

Mam nadzieję, że dalsze lata funkcjonowania szkoły będą równie owocne i efektowne.

                     

                                                                                                                                        

                                                                   Dyrektor Szkoły Organizacji i Zarządzania

                                                                                     Barbara Glet

 

SZKOŁA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 

szkoła strona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W skład Szkoły Organizacji i Zarządzania wchodzą następujące typy szkół:

- SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA  młodzieżowa

  technikum: organizacji reklamy, obsługi turystycznej , logistyczne, NOWOŚĆ TECHNIK ANALITYK

- SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

  liceum ogólnokształcące dla dorosłych

- PUBLICZNE STUDIUM MEDYCZNE

Szkoła Organizacji i Zarządzania jest to szkoła społeczna prowadzona przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Oświatowe w Cieszynie. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Głównym zadaniem szkoły jest stworzenie optymalnych warunków edukacji wszystkim uczniom i słuchaczom szkoły.

ATUTY SOIZ:

  • bezpieczna szkoła
  • indywidualne podejście do każdego ucznia,
  • doświadczona i życzliwa kadra pedagogiczna,
  • języki obce z podziałem na grupy
  • możliwość rozwijania zainteresowań ( grafika komputerowa, warsztaty fotograficzne, kółko teatralne, szkolne biuro podróży i inne)
  • nowoczesne pracownie grafiki komputerowej, pracownie językowe i przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny, tablice interaktywne i inne pomoce dydaktyczne,
  • szatnia z indywidualnymi szafkami,
  • udział w programie Comenius
  • praktyki zagraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci
  • opieka lekarska

Szkoła Organizacji i Zarządzania, jako nowoczesna szkoła przygotowuje absolwentów do funkcjonowania w gospodarce rynkowej. Edukacja prowadzona przez Szkołę ma na celu przygotowanie młodzieży do podjęcia dalszej nauki, a w przyszłości pracy lub podjęcia działalności na własny rachunek.

Dlatego też Szkoła stale wzbogaca ofertę edukacyjną, wprowadzając nowe kierunki, innowacje pedagogiczne, czy poszerzenia przedmiotów kształcenia. Każdy uczeń może znaleźć w naszej Szkole ofertę programową zbliżoną do jego aspiracji i możliwości edukacyjnych.

Absolwent Szkoły Organizacji i Zarządzania to osoba świetnie znająca języki obce, odpowiedzialna, kreatywna, przedsiębiorcza, posiadająca umiejętność pracy zespołowej i dążącą do sukcesu.

Szkoła Organizacji i Zarządzania, jako szkoła społeczna, posiada bardzo dobre warunki do podnoszenia poziomu i jakości edukacji oraz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży, co nie jest bez znaczenia w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej.

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...