TECHNIK LOGISTYK z elementami spedycji

Poszerzenie wojskowe będzie wprowadzone pod warunkiem odpowiedniego zainteresowania tymi zajęciami przez kandydatów do klasy pierwszej.

Współpraca z pracodawcami - patronat FIRMA ZREMBUD!

ROZSZERZENIE: JĘZYK ANGIELSKI, GEOGRAFIA

 

logistyk m                         

TECHNIK LOGISTYK jest jednym z najnowocześniejszych i dobrze płatnych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym. Głównymi partnerami dla logistyków są wojsko, policja, przemysł, budownictwo, handel, transport, telekomunikacja.

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług logistycznych związanych z transportem lotniczym, drogowym, kolejowym, magazynowaniem, spedycją i przepływem towarów.

Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe. Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego. 

W klasie piątej uczniowie zdobywają specjalizację ZARZĄDZANIE FIRMĄ!

Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących realizowane są przedmioty zawodowe tj. :

  • Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
  • Logistyka w procesach produkcji
  • Zapasy i magazynowanie
  • Dystrybucja
  • Procesy transportowe w logistyce
  • Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
  • Jezyki obce w logistyce
  • Planowanie przepływu zasobów i informacji

Oprócz realizacji podstawy programowej dodatkowo uczniowie uczęszczają na zajęcia wojskowe (2 godz/tygodniowo) w ramach których realizowana jest problematyka obronna i surwiwalowa: kurs samoobrony, paintball, zajęcia w parku linowym, na strzelnicy, zajęcia terenowe, szkoła przetrwania oraz zajęcia na terenie jednostki wojskowej.

Uczniowie uczestniczą w tygodniowym obozie wojskowym w jednostce wojskowej!

Po ukończeniu nauki w Technikum uczeń może podjąć studia wyższe na dowolnie wybranej przez siebie uczelni.

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...