TECHNIK ANALITYK - NOWOŚĆ

FILMIK

SPECJALIZACJA: KRYMINALISTYKA / KOSMETOLOGIA


Współpraca z pracodawcami: LABORATORIA ANALITYCZO-CHEMICZNE

Patronat: AKADEMIA WSB

ROZSZERZENIE: CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI

analityk artykol

Technik analityk to nowoczesny oraz spełniający wymagania rynku pracy zawód. Nabiera nowego znaczenia w związku z coraz to większą dbałością o sprawy związane z jakością surowców, wyrobów gotowych oraz ekologią i ochroną środowiska.

Technik analityk to osoba, która zarówno pobiera próbki, przygotowuje je do badań jak i wykonuje analizy wykorzystując do tego współczesne metody analityczne. Korzysta ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej i odczynników chemicznych.

TECHNIK ANALITYK jest zawodem deficytowym i  jest poszukiwany na rynku pracy.

 

 Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe. Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego.

 Oprócz przedmiotów ogólnokształcących realizowane są przedmioty zawodowe tj. :

 1. obliczenia chemiczne

 2. zastosowanie komputerów

 3. chemia fizyczna

 4. bioanalityka z toksykologią

 5. procesy technologiczne

 6. zasady pracy w laboratorium

 

Technik analityk potrafi :

 • przygotowywać sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne do badań analitycznych;

 • pobierać i przygotowywać próbki do badań analitycznych;

 • wykonywać badania analityczne surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;

 • wykonywać badania bioanalityczne i środowiskowe

 • opracowywać wyniki analiz z uwzględnieniem interpretacji statystycznej

 

Absolwent w zawodzie technik analityk zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowany będzie przede wszystkim do pracy w laboratoriach:

 • przemysłowych (kontrole procesów technologicznych, analizy surowców i produktów, wprowadzanie nowych technik i metod),

 • środowiskowych (analizy wód, gleb, atmosfery, monitoring zanieczyszczeń),

 • klinicznych, medycznych, farmaceutycznych (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne),

 • pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego (analiza produktów spożywczych),

 • pracujących na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych),

 • naukowo-badawczych,

 • kryminalistycznych,

 • toksykologicznych,

 • pracujących dla potrzeb archeologii, geologii, historii i in.

 

Studia wyższe!

 

Po ukończeniu nauki możesz podjąć studia wyższe na kierunkach:

 • chemia,

 • technologia chemiczna,

 • ochrona środowiska,

 • farmacja,

 • medycyna,

 • analityka medyczna i kryminalistyczna,

 • towaroznawstwo,

 • kosmetologia,

 • biotechnologia,

 • biochemia,

 • ratownictwo medyczne,

 • inne, niekoniecznie pokrewne.

 

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...