TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI z elementami hotelarstwa

Współpraca z pracodawcami - patronat HOTEL LIBURNIA!

ROZSZERZENIE: JEZYK ANGIELSKI, GEOGRAFIA

 

 

FILMIK PROMOCYJNY

turystyka m

W ostatnich latach obserwujemy wciąż rosnące ilości turystów oraz nasilające się migracje osób związane z pracą zawodową , co powoduje prężny rozwój rynku turystycznego i hotelowego . Ogromne środki finansowe, idące w ślad za wzrostem  potrzeby poznawania świata oraz  wymianą  handlową, tworzą potężną branżę turystyczno-hotelarską . W związku z tym zawód technik obsługi turystycznej pozostaje na liście zawodów przyszłości , którym nie grozi bezrobocie.

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI to kierunek , który  przygotowuje do organizowania i realizacji imprez , rozliczania ich kosztów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z podróżą w całym sektorze przemysłu turystycznego. Uczeń poznając geografię turystyczną i zasady funkcjonowania biura podróży , zasady organizacji targów , różnorakich imprez i wyjazdów zagranicznych uczy się fachowego świadczenia usług turystycznych , również w języku angielskim i niemieckim.

Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe. Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego.

W trakcie kształcenia uczeń poznaje:

  • podstawowe zasady gospodarki rynkowej,
  • nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej,
  • przewodnictwo turystyczne i pilotaż wycieczek.

Technik organizacji turystyki ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, zna wszelkie walory i atrakcje turystyczne Polski i świata, które w połączeniu ze znajomością zawodowego słownictwa języka obcego oraz  zakresu usług świadczonych przez biura podróży pozwoli mu na profesjonalną obsługę klienta.

W klasie piątej uczniowie zdobywają specjalizację ZARZĄDZANIE BIUREM PODRÓŻY!

Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego , w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu, biurach podróży, hotelach, placówkach agroturystycznych zarówno w Polsce, jak i na terenie całej  Unii Europejskiej. Mogą również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Technik organizacji turystyki to kierunek stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach, mający szerokie perspektywy zatrudnienia.

 

WYBRANE PRZEDMIOTY:

  1. Obsługa ruchu turystycznego
  2. Organizacja turystyki
  3. Geografia turystyczna
  4. Marketing w turystyce

 

Po ukończeniu nauki w Technikum uczeń może  kontynuować naukę na dowolnie wybranej przez siebie uczelni wyższej, zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...