TERMINARZ NABORU

TERMINY REKRUTACJI DO SOIZ

SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W ELEKTRONICZNYM NABORZE

od 15  maja do 19 czerwca 2023 r. 

 • termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - wydruk z elektronicznego naboru 

od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r.

 •    uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 •    możliwość zmiany preferencji wyboru szkoły i złozenie nowego wniosku

18 lipca 2023 r.  

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do szkoły.

Komisja rekrutacyjna ostatecznie przyjmuje kandydata do szkoły, jeśli zakwalifikowany kandydat złożył wymagane dokumenty oraz wpłaci wpisowe do 25.07.2023.

od 18 lipca do 25 lipca 2023 r. do godz. 15.00

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły. Rodzic ucznia składa następujące dokumenty: 

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie od lekarza  o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie,
 • kartę zdrowia 

      oraz 

 • wpłata wpisowego w terminie do 25.07.2023r.

26 lipca 2023 r. do godz. 14.00

 • podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów lub informację o liczbie wolnych miejsc oraz minimalną liczbę punków, która uprawnia do przyjęci

 od 27 lipca 2023 do 31 sierpnia 2023 r. trwa nabór uzupełniający

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...