ZASADY REKRUTACJI

Maksymalnie  absolwent szkoły podstawowej  w rekrutacji do szkoły może uzyskać 200 pkt.

Absolwent  szkoły podstawowej może uzyskać maksymalnie 100 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w tym:

  • 72 pkt. za oceny z wybranych 4 przedmiotów
  • 7 pkt. za świadectwo z wyróżnieniem
  • 18 pkt. za szczególne osiągnięcia
  • 3 pkt. za aktywność społeczną

oraz 100 punktów za wynik egzaminu ósmoklasisty.   

Przy rekrutacji do w/w typów szkół brana będzie pod uwagę punktacja z następujących przedmiotów:

  • JĘZYK POLSKI
  • MATEMATYKA
  • JĘZYK OBCY 

oraz dodatkowo jeden z podanych przedmiotów

dla zawodu: TECHNIK LOGISTYK/TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI/TECHNIK REKLAMY - geografia/historia/informatyka/WOS

dla zawodu: TECHNIK ANALITYK - biologia/chemia

 


SZCZEGÓŁOWE ZASADY PUNKTACJI ZA 
ŚWIADECTWO  ÓSMOKLASISTY


OCENA UZYSKANA NA ŚWIADECTWIE

( język polski, matematyka, język obcy oraz 1 przedmiot dodatkowy)

PUNKTACJA
celujący 18
bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny 8
dopuszczający 2
świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7
szczególne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach max. 18
aktywność społeczna, wolontariat 3

 

 

ZASADY PRZELICZANIA NA PUNKTY WYNIKÓW ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

PRZEDMIOT ZA KAŻDY % MAX. ILOŚĆ PUNKTÓW
język polski 0,35 pkt 35
matematyka 0,35 pkt 35
język obcy nowożytny 0,30 pkt 30 
                                                                     maksymalnie 100 pkt
UWAGA ! Wymagana ocena z zachowania minimum poprawna.

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...